Responsablite

Veye jan wap mache
Pou w pa fè lòt tonbe.

Veye jan wap mache
Pou sa pa deranje
lòt ki
menm jan avè w
Gen dwa pou yo mache.

Veye jan wap mache.
Ou ka se yon model
Pou lòt ki ap gade.

Ou pa pou kò w…
Veye jan wap mache!

Publicités